Heidemarie Schwermer

Heidemarie Schwermer died March 23, 2016, in Kassel, Germany. She was 73 years old and had lived without money for 21 years.

Heidemarie Schwermer er født i Memel (Øst-Preussen) i 1942. Sammen med sin familien kom hun til Tyskland som flyktning under 2.verdenskrig, hvor hun vokste opp.  Hun jobbet som lærer i nesten 20 år før hun utdannet seg til psykoterapeut. Hun har to barn og tre barnebarn. I 1994 dannet hun “Gi og Ta-sentralen” – Tysklands første byttesirkel. To år senere ga hun vekk alle sine eiendeler i et forsøk på å se om det var mulig å leve uten penger.  Sakte men sikkert har hun klart å tre ut av de faste strukturene og funnet en ny måte å leve på. For henne betyr det nye livet frihet fra bekymringer så vel som eiendeler. Heidemarie har skrevet boka Das Sterntalerexperiment – mein Leben ohne Geld (Sterntalereksperimentet – mitt liv uten penger) som er oversatt til engelsk, italiensk, spansk, japansk og sør-koreansk. Hun har også skrevet boka WunderWelt ohne Geld. Pengene fra bøkene donerer hun til andre som trenger de. På Heidemaries webside finnes mere informasjon om henne og hennes liv uten penger.

Heidemarie Schwermer døde 23 mars 2016, i Kassel, Tyskland. Hun ble 73 år og levde tilsammen 21 år uten penger.