Heidemarie Schwermer

Heidemarie Schwermer er født i Memel (Øst-Preussen) i 1942. Sammen med sin familien kom hun til Tyskland som flyktning under 2.verdenskrig, hvor hun vokste opp.  Hun jobbet som lærer i nesten 20 år før hun utdannet seg til psykoterapeut. Hun har to barn og tre barnebarn. I 1994 dannet hun “Gi og Ta-sentralen” – Tysklands første byttesirkel. To år senere ga hun vekk alle sine eiendeler i et forsøk på å se om det var mulig å leve uten penger. I dag har hun levd uten penger i 16 år.  Sakte men sikkert har hun klart å tre ut av de faste strukturene og funnet en ny måte å leve på. For henne betyr det nye livet frihet fra bekymringer så vel som eiendeler. Heidemarie har skrevet boka Das Sterntalerexperiment – mein Leben ohne Geld (Sterntalereksperimentet – mitt liv uten penger) som er oversatt til italiensk, spansk, japansk og sør-koreansk. Hun har også skrevet boka WunderWelt ohne Geld. Pengene fra bøkene donerer hun til andre som trenger de. På Heidemaries webside finnes mere informasjon om henne og hennes liv uten penger. Her kan du også gratis laste ned en pdf av boka In Fülle sein ohne Geld på tysk.